Μπύρες

Areti

 • 500 ml
 • Alc Vol: 3,5%
 • Τιμή : 1.00

επιλογή

 • 500 ml
 • Alc Vol: 4,5%
 • Τιμή ανα λίτρο: 1.00

BALTIKA

 • 900 ml
 • Alc Vol: 8%
 • Τιμή : 3.20

BALTIKA

 • 900 ml
 • Alc Vol: 5.4%
 • Τιμή: 2.80

BALTIKA

Golden premium Lager

 • 470 ml
 • Alc Vol: 5.3%
 • Τιμή : 1.70

BALTIKA 7

 • 470 ml
 • Alc Vol: 5.4%
 • Τιμή : 1.70

BALTIKA

9 Extra

 • 470 ml
 • Alc Vol: 8.0%
 • Τιμή : 1.70

BALTIKA

Porter 6

 • 470 ml
 • Alc Vol: 7.0%
 • Τιμή : 1.70

postrizinske

 • 500 ml
 • Alc Vol: 4.1%
 • Τιμή : 1.00

Zatecky Gus

 • 900 ml
 • Alc Vol: 4.6%
 • Τιμή : 2.50